Wczesna nauka czytania metodą krakowską w Hamburgu w Niemczech

Wczesna nauka czytania w oparciu o tzw. metodę krakowską opracowanej przez panią profesor Jagodę Cieszyńską to ostatnio hit wśród mam maluszków. Poprzez zabawę, uczę czytać dzieci już od trzeciego roku życia. Najmłodsi nawet nie wiedzą, kiedy uczą się tej podstawowej w naszej kulturze umiejętności. W Niemczech jestem jedynym logopedą pracującym w oparciu o metodę krakowską.

Metoda symultaniczno-sekwencyjna stosowana we wczesnej nauce czytania jest metodą sylabową, bazującą na najnowszych badaniach neuropsychologicznych oraz na wieloletnich doświadczeniach terapeutycznych i logopedycznych prowadzonych przez profesor Cieszyńską. Jest skutecznym sposobem nabywania umiejętności czytania ze zrozumieniem. Wykorzystuje wiedzę o sekwencyjnych zdolnościach lewej półkuli mózgowej przy równoczesnym korzystaniu z symultanicznych sposobów przetwarzania bodźców językowych w półkuli prawej.

Wszystkie zadania opierające się na pracy prawej półkuli mózgowej (np.: globalne rozpoznawanie samogłosek, wyrażeń dźwiękonaśladowczych, rzeczowników w mianowniku) mają na celu wzbudzanie motywacji dziecka do nauki czytania oraz przeprowadzane są w taki sposób, aby jak najszybciej prześć do czytania analityczno-sekwencyjnego, lewo-półkulowego.

Kolejność faz i wprowadzanie poszczególnych głosek oraz stopniowanie trudności zadań i pojawiania się paradygmatów sylab we wczesnej nauce czytania są dokładnie określone:

  • ETAP 1: od samogłosek prymarnych do sylaby otwartej,

  • ETAP 2: od sylaby otwartej do pierwszych wyrazów,

  • ETAP 3: czytanie sylab zamkniętych,

  • ETAP 4: czytanie nowych sylab otwartych i zamkniętych,

  • ETAP 5: samodzielne czytanie tekstów.

Więcej przydatnych informacji o wczesnej nauce czytania według metody krakowskiej można znaleźć na stronie internetowej: http://sylaba.info