Zapraszam do logopedy - czyli osoby,

która pomoże w komunikacji ze światem.


mgr Katarzyna Czyżycka

Polskojęzyczny logopeda. Terapeuta metody krakowskiej.

polski logopeda Hamburg, Niemcy, polski logopeda w Niemczech, logopeda w Hamburgu, Katarzyna Czyżycka, korekta wady wymowy, terapia autyzmu w Niemczech, terapia dzieci autystycznych w Hamburgu w Niemczech, ćwiczenie dysleksji oraz terapia afazji u małych dzieci oraz u osób dorosłych w Hamburgu, praca z zespółem Aspergera i Downa w Niemczech, terapia dzieci zagrożonych dysleksją, terapia dzieci cierpiących na problemy neurologiczne, np. dziecięce porażenie mózgowe, Terapia dzieci autystycznych w Niemczech, wizyty domowe w Hamburgu